Utbildning

Hösten 2016 startade Vårdinge by folkhögskola en ettårig Allmän kurs med inriktning Eko-vegetariskt Kök, där både helvegetariskt och lakto-ovevegatiskt mathantverk ingår. Folkhögskolan står för och driver kursen. Vi på Svalins spis har bidragit med idén till och upplägget av den ekovegetariska delen, för vilken också Hasse Svalin och Maria Svalin Sundfeldt arbetar som lärare och handledare.

Till läsåret 2017 – 2018 finns det tre kökskurser, en profilkurs som ges på plats på Vårdinge by folkhögskola och två distanskurser, den ena ges i kombination med studier för grundläggande behörighet för högskolestudier och den andra distanskursen är helt inriktad på ekovegetariskt kök och ges på halvtid.

På utbildningarna Eko-vegetariskt kök får du lära dig mer om växtbaserat mathantverk med ekologiska råvaror samtidigt som du fördjupar dig teoretiskt med utgångspunkt i ett historiskt perspektiv, aktuell debatt, aspekter av måltiden, att kommunicera hållbarhet med mera.

Trädgårdslinjen syrar grönsaker. Foto: Anton Hultberg
Trädgårdslinjen syrar grönsaker. Foto: Anton Hultberg

Utbildningarnas syften är att undersöka och utforska kökets hantverk och verksamheter med utgångspunkt i vår tids viktiga omställning till ekologisk och mer växtbaserad mat, samt att vara en del av denna omställning.

Ett annat viktigt syfte är att utbildningarna belyser många olika aspekter av den ekologiska matsektorn och det helvegetariska och lakto-/ovo-vegetariska mathantverket, kursens teman kan liknas vid ett smörgåsbord av olika områden.

Utbildningarnas fokus ligger på måltiden och mathantverket. Redskap för framtiden och nätverk är andra viktiga nyckelord för läsårets teman och moment.